06 - 30 04 22 64 [email protected]

Praktisch

Als je het hebt over het coachen, wil je natuurlijk weten welke coachingsmethode en hoe dat coachingstraject elkaar steekt

Niemand ziet dat ik mijn best doe

Hoe wordt er gecoacht?

Ik help je volgens de coachingsmethode Oplossingsgericht Werken. Hierbij kijk ik naar de successen die je al hebt bereikt. Waar ben je goed in? Waar word je blij van? Wat helpt je? Wat heeft al geholpen? Oplossingsgericht werken is een bewezen positieve en sterke manier om veranderingen bij mensen en organisaties voor elkaar te krijgen.

Vroeger werd vooral gekeken naar de oorzaken en het “repareren” van schade. Ook de opvoeding ging het vooral over afleren van ongewenst gedrag; straffen dus. De oplossing zat dus vooral in het afleren van negatief gedrag. Dat doe ik dus niet. Bij oplossingsgericht werken gebruik ik altijd een bewezen coachingsmethode zoals (onder andere) NLP, ACT. Ik kijk met jou naar de oplossing. Alles doe je stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en geven een positieve beweging. Het gaat om de “beweging” de goede kant op.

Voor het coachen op stress en burn-out volg ik de CSR®-methode. Hierbij kijken we niet alleen naar wat stress met je hoofd doet, ook werken we aan de fysieke effecten van stress. Voor de trauma-coaching volg ik de IoPT-methode. IoPT werkt met opstellingen vanuit de psychotraumatologie.

Allegorie coach coaching Breda Oosterhout

De uitgangspunten van oplossingsgericht werken

01

Doe meer van wat goed werkt en stop met datgene dat niet werkt. Als iets heel goed werkt deel dit dan met anderen. Je zal merken dat dit extra energie geeft en creatieve impulsen met zich mee brengt.

02

Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn: Wanneer gaat het iets beter of zelfs goed? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jij anders?

03

Mensen kunnen het zelf. Wij beschikken over kwaliteiten om stappen te zetten in onze ontwikkeling. Kijk maar naar wat je in het verleden succesvol hebt gedaan!

04

Leg je focus op de toekomst. Als je blijft praten over de ‘slechte’ dingen uit het verleden dan verander je dat verleden (en dus ook de toekomst) niet. Kijk naar voren. Hoe ziet het er dan uit?

Allegorie coach coaching Breda Oosterhout

Ik heb nergens zin meer in

Hoe gaat zo’n coachingstraject?

In het coachingstraject hebben we 1-op-1 gesprekken die vertrouwelijk zijn. We starten altijd met een kennismakingsgesprek en niet met een intakeformulier. Op die manier kunnen we kennismaken en kan ik een beeld krijgen van wat jij nodig hebt. Als we een klik hebben en je wilt door mij gecoacht worden, kunnen we een vervolggesprek plannen. Wanneer blijkt dat je ergens anders beter geholpen kan worden, zal ik je dat ook zeggen. Even goede vrienden! Dan kan ik je doorverwijzen naar een collega coach die jou misschien verder kan helpen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je andere professionele hulp nodig hebt. Ik kan je dan doorverwijzen.

Een coachingstraject duurt meestal ongeveer 5 à 6 sessies per hulpvraag. Tijdens deze sessies praten we vooral waarbij ik jou stimuleer anders te denken, kijken en voelen. Je kan huiswerkopdrachten meekrijgen en oefenen in je dagelijks leven. Samen vinden we jouw oplossing voor jouw vraag. Ik zal jou nooit zeggen wat je moet doen. Dat bepaal jij helemaal zelf.

Allegorie coach coaching Breda Oosterhout

Vertrouwelijk

Volgens de wet WGBO blijft alles wat wij bespreken tussen ons. Ik mag dus niets delen met anderen (zoals collega’s, gezinsleden, werkgevers etc) zonder jouw toestemming.

Vervolgens

Hoe vaak en wanneer we gesprekken hebben, hangt van jou af. Daar maken we samen vooraf afspraken over, meestal zijn zo’n 5 gesprekken genoeg. Je ben dus niet maanden bezig met een coachingstraject en je ziet al snel resultaat.

Allegorie coach coaching Breda Oosterhout

Ik kan met niemand ècht praten

Hoe dan professioneel?

Mijn professionaliteit blijkt uit de gevolgde en afgeronde opleidingen en cursussen. Hierdoor kan ik vakkundig coachen. Natuurlijk wordt dit niet alleen hierdoor bepaald. Ik ben ook aangesloten bij de grootste belangenorganisatie voor coaches: NOBCO en de belangenorganisatie voor therapeuten: CAT complementair. Deze organisaties hebben niet alleen toelatingseisen, ze zorgen ook dat ik mij aan de kwaliteitseisen en regels in de branch moet houden. Professionaliteit kan je altijd aantonen.

Daarnaast ben ik level 3 therapeut en aangesloten bij CAT: Complementair Aanvullende Therapeuten, een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire PLATO-therapeuten. Als je meer wilt weten over het competentieprofiel van een CAT level 3 therapeut, lees dan hier verder.

Klachtenregeling

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de GAT kijk hier. Voor het geschillen- en tuchtreglement kijk hier.

Allegorie coach coaching Breda Oosterhout

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life"

- Steve Jobs -